Бившият министър на младежта и спорта Красен Кралев пусна пост във „Фейсбук“, с който критикува наследника си от служебното правителство Андрей Кузманов.


Ето какво гласи съобщението на бившия министър:

„Радостин Василев отмени програмата на некадърника Андрей Кузманов, с която той щеше да ощети редица спортове. Това е добра новина!

Както многократно съм заявявал, седемте месеца управление на служебния министър на Румен Радев нанесоха огромни щети на българския спорт, чийто размер тепърва ще се установява. Днес е спряна Програмата за развитие на спорта за високи постижения, която сериозно ощетяваше действително успешните спортове за сметка на такива като модерния петобой, практикуван от около 250 души в цялата страна. Колективните олимпийски и всички неолимпийски спортове също бяха жестоко орязани откъм финансиране по предложение на бития преди два месеца Кузманов.

„Със Заповед № РД-09-1103/29.12.2021 г. на министъра на младежта и спорта Радостин Василев е отменена Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.

В процес на изготвяне е нова Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.

При обществено обсъждане на програмата са постъпили множество писма от спортните организации със становища да бъдат променени критериите на Програмата (методиката). Съгласно предоставените становища са идентифицирани следните по-съществени недостатъци: не са заложени значими и отчитащи спецификите на спортовете коефициенти, не е разпределена коректно тяхната тежест, предвидено е да се отчитат постигнатите резултати само за предходната календарна година, липса на обективност при процентното разпределение на бюджета по групи спортове, слабости при определяне на допустимите разходи, които се финансират и др.“